ISPITI U PONUDI

 • LCCI JETSET test o opštem znanju engleskog jezika
 • Biznis engleski
 • Engleski jezik u turizmu
 • ELSA i FTBE testovi

DATUMI UPISA

 • Stalni prijem polaznika
 • Veliki upis: od 15. januara do 15. februara i od 15. avgusta do 15. oktobra

Ispiti za LCCI sertifikat

LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) je međunarodna organizacija koja pruža usluge dobijanja internacionalnih sertifikata iz raznih oblasti, između ostalog i sertifikate o  znanju engleskog jezika. U preko 80 zemalja sa tradicijom dugom 100 godina postoje centri za polaganje LCCI testa.

LCCI je zvanično podržan od strane britanske vlade, kroz njihov centar Ofqual (The Office of Qualifications and Examinations Regulation) koji pri vladi ima zaduženja za regulisanje ispita i testova jezika u Engleskoj i Irskoj.
Testovi o znanju engleskog jezika mogu se polagati specijalno za pojedine oblasti (English for specific purposes) kao na primer biznis engleski, biznis engleski za menadžere za internacionalne odnose, konverzacijski engleski iz oblasti industrije i menadžmenta, turizma, računovodstva i opšti test znanja engleskog (General English Qualifications).

LCCI-1

U školi engleskog jezika Akademija Aleksandrija moguće je polagati sve  LCCI testove o opštem znanju engleskog jezika (takozvani JETSET), zatim biznis engleski (English for Business) i engleski jezik u turizmu (English for Tourism – Written and Spoken). Takođe su dostupni testovi ELSA (English Language Skills Assessment) i FTBE (First Certificate for Teachers of Business English).

JETSET (Junior English Tests, Senior English Tests)

JETSET (Junior English Tests, Senior English Tests) je namenjen proceni kandidata (juniora i seniora) i njihovoj sposobnosti da komuniciraju na engleskom jeziku. Mogu ga polagati svi kojima engleski jezik nije maternji jezik.

Ovaj tekst pokriva četiri neophodne veštine poznavanja jezika:

1. Slušanje (listening): 30 do 45 minuta, u zavisnoti od nivoa;

2. Čitanje (reading): 60 do 120 minuta, u zavisnoti od nivoa;

3. Konverzacija (speaking): interno ocenjivanje prema unapred utvrđenim šemama; opcionalno može da traje 5 do 8 minuta;

4. Pisanje (writing): 60 do 120 minuta, u zavisnoti od nivoa.

Dostupan je za sve nivoe, od A1 do C2, a svaki od ovih nivoa pokriva tri osnovne komponente (slušanje, čitanje i pisanje) i jednu opcionalnu (konverzacija). U toku godine su određeni termini u kojima je može vršiti polaganje u našoj školi, a svi potencijalni kandidati se mogu pripremati za polaganje ispita. Pripremu vrše naši profesori, koji su obučeni za realizaciju LCCI ispita.

Teme koje se obrađuju su:

kuća, škola i fakultet, posao, putovanja, delovi tela i zdravlje, odeća, ljudi iz okoline i odnosi sa njima, lične informacije, životinje, piće i jelo, države i gradovi itd.

Ciljevi ovog nivoa kvalifikacije omogućavaju kandidatima da razvijaju:

 • znanje i razumevanje govornog i pisanog oblika engleskog jezika
 • sposobnost za slušanje, čitanje i primenjivanje stečenog znanja kroz govor i pisanje
 • sposobnost za efikasno komuniciranje na engleskom kroz pisanu i usmenu reč
 • poznavanje gramatike engleskog jezika i primenjivanje određenih gramatičkih konstrukcija u odgovarajući kontekst
 • stvaranje pogodne baze za dalje proučavanje jezika
Biznis engleski (English for Business)

Biznis engleski (English for Business) ispit iz poslovnog engleskog je dostupan na vaš zahtev ili po postojećem rasporedu i to na 5 nivoa: Uvodni, I, II, III i IV.

Testira se sposobnost komunikacije u poslovnom okruženju a zadaci su zasnovani na realnim poslovnim aktivnostima. Obavezna komponenta ispita je test čitanja i pisanja, koji uključujue pisanje pisama, dopisa i izveštaja.

Izborni testovi govora i slušanja su takođe dostupni. Ova kvalifikacija je odobrena za sistem zasnovan na bodovima Granične agencije Ujedinjenog Kraljevstva.

Engleski jezik u turizmu (English for Tourism)

Engleski jezik u turizmu (English for Tourism – Written and Spoken) namenjen je onima koji rade ili planiraju da rade u turizmu.

Obuhvata i pismeni i usmeni ispit, a koristi autentične materijale kao što su formulari, mape, brošure, itd. Polaže se po postojećem rasporedu u organizaciji Britanskog saveta.

Prvi nivo je namenjen osoblju koje radi sa klijentima, a drugi nivo menadžerima.

ELSA (English Language Skills Assessment)

ELSA (English Language Skills Assessment) je dijagnostički test koji pokriva sve četiri veštine – slušanje, čitanje, govor i pisanje.

Koristi jedinstveni sistem bodovanja i testira kandidate svih nivoa jednim testom. Pitanja na testu zasnovana su na temama vezanim za posao, kuću, društvo i putovanja, testirajući na taj način sposobnost kandidata da sa lakoćom i razumevanjem komunicira u stvarnom svetu.

Dostupan je u tradicionalnoj formi – na papiru ali i u onlajn formatu i to u britanskoj i američkoj verziji.

FTBE (First Certificate for Teachers of Business English)

FTBE (First Certificate for Teachers of Business English) je sertifikat za predavače engleskog kao stranog jezika koji žele da se specijalizuju za predavanje poslovnog engleskog.

On testira poznavanje poslovne prakse, poslovnog vokabulara i razumevanje primene profesionalnih metoda predavanja na poslovni engleski jezik.

Više informacija o našim partnerima možete pročitati na njihovom zvaničnom sajtu za Balkan gde možete pronaći i za svaki nivo pojedinačno materijale za vežbanje, kao i priznatost LCCI sertifikata u svetu.

Na pripremnoj nastavi za polaganje ovih ispita svi materijali će vam biti dostupni. Pripremna nastava traje 2 meseca, 2 ili 3 puta nedeljno po 90 minuta, u zavisnosti od nivoa koji polažete. Ukoliko ste zainteresovani da se prijavite to možete učiniti u školi svakog radnog dana, dok će datumi polaganja biti blagovremeno objavljeni.

Prijava za LCCI sertifikate
Ime i prezime (obavezno)

Kontakt telefon (obavezno)

Email (obavezno)

Prijavljujem se za
LCCI (JETSET, English for Business, English for Tourism - Written and Spoken)

Nivo (obavezno)

Vaša poruka

Označite polje da biste poslali poruku *

Želite da naučite strani jezik ili da usavršite i utemeljite znanje?

Učenje nemačkog jezika odvija se po nivoima poznavanja ovog jezika prema Evropskom referentnom okviru (CEFR) na grupnoj i individualnoj nastavi.

Ostanite obavešteni o dešavanjima u Aleksandriji

Prijavite se na mailing listu i mi ćemo vas povremeno obaveštavati o popustima, promocijama i ostalim dešavanjima koje pripremamo.

Kontakt

Nismo tu sada ali možete nam poslati email i javićemo se što pre.

Nije čitljivo? Promenite slova. captcha txt

UNESITE KLJUČNU REČ I PRITISNITE 'ENTER' ZA PRETRAGU